فک و فامیله داریم ؛ سرگرمی و خندهفک و فامیله داریم

آبجیم بدو بدو از اتاقش اومده میگه داداش شارژ داری باید به یکی زنگ بزنم؟
من: نه.
آبجیم:مامان بابا شارژ داره گوشیتون؟
مامان.بابا: نه
آبجیم:ای بابا خصیصا نمیخواد اصن با گوشیم خودم زنگ میزنم.
فک و فامیله من دارم؟عایا؟

 

 

 

 فک و فامیله داریم ؛ سرگرمی و خندهفک و فامیله داریم
یه پسر خاله دارم ۴ سالشه
به تنهایی
از همه دخترای مجرد فامیل خواستگاری کرده
اونام گفتن:
واای کی از تو بهتر♥ "الکی مثلا"
حالا پسر خالم رو همشون حساسه
سلام میکنم به دخترای فامیل
با قمه میوفته دنبالم

 

 

 

 

 


فک و فامیله داریم ؛ سرگرمی و خندهسرگرمی و خنده

داریم خونه میسازیم بعد من کمرم درد میکنه(واقعا درد میکنه)به بابام میگم کمرم درد میکنه نمیتونم کار کنم،میگه حالا تا بشکنه خیلی مونده پا شو لباستو عوض کن.
.
.
.
.
خداییش نه خدایییییییییییییییییش باباس من دارم.