روش های استاندارد افزایش هوش

محققان حوزه ی تست هوش استاندارد و آزمون هوش (آزمون تست هوش) بر این اعتقاد می باشند که هر شخص در هنگام تولد تعداد خاصی از سلول مغزی را دارا میباشد و نکته جالب توجه در این بین این می باشد که به مرور زمان و با بالا رفتن سن و کهنسال شدن اشخاص مقدار زیادی از این سلول ها ازبین می روند اما در عین حال استفاده موثر از مغز و انجام آزمون هوش معتبر و حل کردن تست هوش استاندارد این قابلیت را به مغز می دهد که رشد بکند و علی رغم تصور همگان سلول های تازه مغزی تولید شوند. در ادامه تعدادی از بهترین راه های استاندارد ازدیاد هوش را بیان خواهیم کرد: (تست هوش آنلاین)

تست هوش آنلاین جدیدسودوکو
جدول سودوکو یکی از محبوب ترین بازی های ذهنی ( چنانچه نگوییم محبوب ترین بازی ذهنی) که طرفداران خیلی دارد. این بازی ژاپنی تاثیر یک نرمش مغز محسوب می شه و می شه از سودوکو به عنوان یک آزمون هوش ( تست هوش استاندارد)نام برد.

شعر عاشقانه: چگونه در خیابانها… (اشعار عاشقانه)

شعر زیر در ابتدا عاشقانه نمی نماید اما در ادامه از این شعر عاشقانهه کمال لذت را می برید.
چگونه در خیابانهای تهران زنده می مانم؟
مرا در خانه قلبی هست…با آن زنده می مانم
مرا در گوشه این شهر آرام و قراری هست (اشعار عاشقانه)
که تا شب اینچنین ایلان و ویلان زنده می مانم
هوای دیگری دارم… نفسهای من اینجا نیست
اگر با دود و دم در این خیابان زنده می مانم
شرابی خانگی دائم رگم را گرم می دارد
که با سکرش زمستان تا زمستان زنده می مانم
بدون عشق بی دینم، بدون عشق میمیرم
بدین سان زندگی کردم، بدین سان زنده می مانم
شعر عاشقانه: شعر از محمدمهدی سیار